คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี พรหมหิตาทร
ตำแหน่ง : สารวัตรกำนัน
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : เบอร์ 0836414670
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ กาเตะ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0852633260
ชื่อ-นามสกุล : นางกุหลาบ เที่ยงภาษา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0813702306