กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนันทภรณ์ รอดเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0649749747
อีเมล์ : nantaporn.rot@gmail.com

นายอรรถกร บัวขาว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0935796273
อีเมล์ : toonart54@gmail.com