ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อนุบาล ประถมต้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 381,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,940,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 2,188,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : 75,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา บาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 128,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอส่งน้ำ ประปาโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 118,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 10,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 336,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องละหมาดอาคารมัสยิด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..