ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 50) 14 พ.ย. 64
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 75) 31 ต.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 97) 12 ก.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 120) 29 ส.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 107) 22 ส.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 106) 15 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัล การพัฒนานวัตกรรม ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 92) 10 ส.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 07 ส.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 91) 31 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 92) 26 ก.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 83) 17 ก.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 59) 10 ก.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 61) 03 ก.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 70) 25 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 79) 17 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 84) 15 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ช่วงระหว่าง วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 (อ่าน 92) 12 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 11 มิ.ย. 64
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า ได้จัดทำเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com (อ่าน 18) 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 99) 09 มิ.ย. 64
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line ผสมผสาน On Hand (อ่าน 99) 28 พ.ค. 64