ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ท่าชนะ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ลงประเมินสถานที่จริงร่วมกับสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมการกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2และการจัดสรรวั
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,20:50   อ่าน 15 ครั้ง