ภาพกิจกรรม
นายสุริยา สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของนักเรียน และด้วยความห่วงใยนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ และทุกคนชุมชนบ้านเกาะมุกด์ ในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง จึงขอความร่วมมือทุ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,10:48   อ่าน 44 ครั้ง