ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาวบ้านในชุมชนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ได้เข้าร่วมการจัดอบรมการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดแครง" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:03   อ่าน 51 ครั้ง