ภาพกิจกรรม
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔
             นายสุริยา  สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เป็นประธานการดำเนินการ กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้โอวาท และข้อคิด แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
            การประกวดภาพระบายสีเรื่องลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ระดับชั้นอนุบาล)
            การประกวดภาพระบายสีเรื่องลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
            การประกวดแต่งคำขวัญเรื่องลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)
            การเขียนเรียงความลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,09:51   อ่าน 61 ครั้ง