ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ พร้อมคณะครู บุคคลากรและตัวแทนนักเรียน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตามโครงการโรงเรียนสุจริต มอบน้ำสมุนไพรและอาหาร ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ วัดศรีพนมพลาราม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ พร้อมคณะครู บุคคลากรและตัวแทนนักเรียน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ห่อหมกเห็ดแครง จิบชาสมุนไพร ใส่ใจ สุจริต ต้านภัยโควิด สู่ความพอเพียง ตามโครงการโรงเรียนสุจริต มอบน้ำชาสมุนไพรและข้าวกล่อง ห่อหมกเห็ดแครง ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เขตพื้นที่ควบคุม สถานที่กักกันโรค ณ วัดศรีพนมพลาราม หมู่ 4 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

            ผอ.สุริยา  สุขคง ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ทำน้ำสมุนไพร โดยนำวัตถุดิบจากแปลงพืชสมุนไพร เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ทำน้ำสมุนไพรต้านภัยโควิด และ ห่อหมกเห็ดแครง เป็นการนำวัตถุดิบปลอดสารพิษ จากโรงเพาะเห็ดบ้านเกาะมุกด์ 

โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,21:13   อ่าน 73 ครั้ง