ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มต่อเนื่อง

            นักเรียนรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มต่อเนื่อง (นักเรียนทุนเสมอภาค)  จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อให้ดำเนินการจัดสรรเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบ การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,16:14   อ่าน 65 ครั้ง