กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกุหลาบ เที่ยงภาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0813702306
อีเมล์ : kulab110505@gmail.com