ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ และสถานการณ์ฝนตก มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียน

    ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์  จึงขอประกาศเรื่อง  แจ้งเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็น  วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand ในรูปแบบ บทเรียนสำเร็จรูป ช่วงระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,18:46   อ่าน 49 ครั้ง