ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทางโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์  จึงขอประกาศกำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564   โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand ในรูปแบบ บทเรียนสำเร็จรูป ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 โดยครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา จะติดตามการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เว็บไซต์โรงเรียน ไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ  หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียน จะแจ้งให้ทราบต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,07:40   อ่าน 74 ครั้ง