ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line ผสมผสาน On Hand

       สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกใหม่)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line ผสมผสาน On Hand ขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของแต่ละระดับชั้น

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,12:10   อ่าน 98 ครั้ง