ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัล การพัฒนานวัตกรรม ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา นายสุริยา  สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 
ชื่อนวัตกรรม รูปแบบการพัฒนางานบริหารวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้ KOH  MOOK  MODEL
รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมด้านการนิเทศ นางนันทภรณ์  รอดเกิด ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 
ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้ APCER MODEL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,15:40   อ่าน 91 ครั้ง